Produktion

Produktion av arrangemang och evenemang

Estrad produktion har en bred kompetens inom evemenangsproduktion. Vi kan ta helhetsansvaret för ett evenemang med projektledning, budget, tidsplan, bokning, tillstånd, genomförande, återställande och uppföljning. Vi har ett stort socialt nätverk med kontakter och upparbetade rutiner för artistbokning, teknik, mat, dryck, tillstånd, personal, koncept och marknadsföring.

Produktion

Arrangemang i eller utanför Estrad

Estrad är vår hemmarena – här har vi arrangerat en lång rad evenemang. Men vi har även stor vana av att producera arrangemang utanför huset.

Produktion

Låt oss arrangera ihop

Har du en idé på ett arrangemang som du vill genomföra – men saknar vanan och kunskapen av hur man gör? Låt oss göra det tillsammans.

Vi älskar att dela med oss av våra kunskaper och vill gärna se fler idéer förverkligas. Vi kan hjälpa dig med kontakter, ge förslag på finansiering och vara ett stöd genom arrangemanget.

Evenemangsproduktion bygger på samverkan och goda nätverk

Mats Byströms är alltid öppen för idéer och spännande tankar.

 

Direkt: 0322-644 853
Mobil: 0705-390 646
mats.bystrom@estradalingsas.se

Produktion

Bakom varje evenemang finns en Anna

Anna är din kontakt och ditt stöd inför och under evenemanget.

 

Direkt: 0322-644 857
Mobil: 0761-348 824
anna.grill@estradalingsas.se

Produktion