CSR-arbete

Estrad arbetar aktivt för att leverera samhällsnytta till regionens medborgare, företag och föreningar. Vi tar ett genuint ansvar för ett hållbart arbetsätt, såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt.  Att ta ett socialt ansvar innebär för oss på Estrad att arbeta brett mot många målgrupper och att ta ett stort ansvar i att många människor involveras och engageras i projekt, evenemang och aktiviteter.

 

Estrad tar ett särskilt ansvar för barn, unga och äldre. Detta visas i vårt val av aktiviteter på Estrad, samt genom ett projekt vi kallar ”steget ut”. Det handlar om  att erbjuda unga riktiga arbetsuppgifter med riktig lön inom de arbetsområden vi har i huset.  Vi har också en egen personalpool som vi kontinuerligt kompletterar med  timanställd arbetskraft inom många olika arbetsuppgifter. Estrad engagerar sig även i att ta in unga för sommararbete. Sommaren 2019 fick tex 12 ungdomar ca 90 timmars avlönat arbete inom olika arbetsområden. 

 

*CSR, Corporate Social Responibility, på svenska ungefär socialt ansvarstagande