Navigator Scaleup

Navigator Scaleup är ett initiativ för små- och medelstora företag i Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga som vill ta nästa steg i sin tillväxtresa. Genom programmet erbjuds stöd för att ge förutsättningar att skapa långsiktig och strategisk utveckling och samtidigt öka lönsamheten. Programstrukturen är baserad på en framgångsrik metod som tillhandahålls av Stiftelsen Navigator. Initiativet möjliggörs genom finansiering av Sparbanken Alingsås.

Om programmet

Navigator Scaleup är för företagare med tillväxt i tankarna och för dig som vill ägna dig åt att skapa ökat värde i ditt företag. Navigatormötena är utformade utifrån den tids- och resursbrist som företagare upplever- en stund för att lämna en operativ vardag och lyfta blicken. Navigator består av ett unikt för dina behov utformat team med totalt fyra tillväxtkompetenser. Dessa personer fungerar som ditt interim och skapar möjligheter för dig att lyckas med din affärsidé. Coacherna är handplockade utifrån ditt företags största utvecklingsområden och handleder dig inom strategi, prioritering, nätverkande och tillväxt.

Namnlös design (11)
Namnlös design (10)

Under en period på 24 månader omfattar programmet regelbundna möten och skräddarsys efter dina tidsramar, behov och tillgängliga resurser. I samarbete med Sparbanken Alingsås leder vi programmet och ger stöd, och tillsammans med utvalda Navigator-coacher, genomförs bl.a. verksamhetsanalys, utveckling av en framåtblickande strategi och tillhandahållning av unik expertis.

Vi värdesätter skyddet av dina immateriella tillgångar, och all immaterialrätt förblir hos dig som skapare. Våra anställda är bundna av sträng sekretess och hanterar all information konfidentiellt.

Vem kan delta?

Programmet riktar sig till dig som driver ett medelstort eller litet företag inom vårt verksamhetsområde (Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga). Du ska ingå i företagets ledningsgrupp, vara vd eller ägare.

Vi förbehåller oss rätten att välja ut företag som passar i programmet.

Hur tar jag första steget?

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta Jenny för ett första samtal.

Notera att Estrad Alingsås och Sparbanken Alingsås förbehåller sig rätten att välja ut företag som passar för programmet.