Estrad

Estrad är en mötesarena med ett centralt läge i Alingsås. Med ett par meters gångavstånd till Centralstation och Stadshotellet erbjuder vi en mötesarena för både den lilla konferensen och det större evenemanget.

Om Estrad

En mångsidig mötesplats. Mitt i Västsverige

Estrad är bygdens främsta mötesplats, centralt placerad i ett nav av kommunerna Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga. Här skapas möten och upplevelser inom kultur, sport, näringsliv, kunskap och lärande. Med en mångsidig och flexibel arena, flera variationsrika och anpassningsbara lokaler, stark teknisk utrustning, stort nätverk, samverkande verksamheter och erfarna projektledare, kan vi hantera en stor mängd olika evenemang, möten och produktioner.

Om Estrad

Vi brinner för samhällsnytta

Estrad finns till för att kunna skapa ekonomisk, social och miljömässigt hållbar samhällsnytta. Vi verkar för att öka intresset och bredden inom fritid, idrott, hälsa, näringsliv, lärande och kultur.

 

Vårt syfte är att bygden ska nå en högre grad av öppenhet, inkludering, mångfald, gemenskap, delaktighet, kompetens, innovation och affärsutveckling.